Umowa serwisowa typu cost-per-copy

Serwis techniczny urządzeń drukujących i kopiujących możemy dysponować na wezwanie lub w ramach umowy o współpracy typu cost-per-copy (z ang. koszt za kopię).

  • Bezpłatnie wykonujemy fachowe usługi serwisowe oraz dostarczamy niezbędne do ich wykonania części zamienne
  • Dostarczamy materiały eksploatacyjne oraz jeśli sobie tego życzysz najwyższej jakości papier kserograficzny
  • Rozliczamy się po upływie określonej jednostki czasu (np. raz w miesiącu) na podstawie stanu licznika wydruków
  • Gwarantujemy ciągłą oraz bezawaryjną pracę serwisowanego urządzenia, a w przypadku poważnej awarii urządzenie zastępcze

Umowa serwisowa to gwarancja ciągłości pracy urządzenia i łatwe przewidywanie kosztów eksploatacji. Podstawą rozliczeń są opłaty wnoszone na koniec każdego miesiąca rozliczeniowego. Ich wielkość jest obliczana przez mnożenie ilości wykonanych kopii/wydruków przez ich cenę. W ramach ww. opłaty zobowiązujemy się dokonywac konserwacji sprzętu, uzupełniać materiały eksploatacyjne, usuwać w uzgodnionym czasie wszelkie usterki oraz zapewnić urządzenie zastępcze, gdy awaria nie może zostać usunięta w uzgodnionym terminie.